Peled Klein

בקרה הנדסית ותקציבית

תחומי פעילות

חברת פלד קליין מבצעת בקרה הנדסית ותקציבית למגוון רחב של רשויות ומשרדי מממשלה.

שירותי הבקרה כוללים : - איסוף כלל תוצרי התכנון - עיבוד וניתוח תוצרי התכנון - בדיקת התכנון בראייה כלכלית והנדסית (אופטימיזציה של התכנון) - בדיקת כמויות/אומדני המתכננים והתאמתם לתכנון המפורט - בדיקת סופרפוזיציה בין הדיסציפלינות השונות בפרויקט

החברה שמה דגש מיוחד בבחינת יעילות התכנון, תוך ניצול מקסימאלי של המשאבים הקיימים בפרויקט (לדוגמה, איזון חומרי מילוי/חפירה) והפחתת עלויות הפרויקט, תוך שמירה על התכנון הפיזי. מעבר להיבט הכלכלי, נבדקות נקודות הכשל האפשריות ופערי התכנון בראייה מערכתית רחבה.

דירה להשכיר

דיור להשכרה לטווח ארוך- בקרת תכנון וביצוע, תל גיבורים - חולון 50 יח"ד
דיור להשכרה  לטווח ארוך- בקרת תכנון וביצוע, תל גיבורים -  חולון 50 יח"ד
דיור להשכרה לטווח ארוך - בקרת תכנון וביצוע, סביוני שהם- 265 יח"ד
דיור להשכרה לטווח ארוך - בקרת תכנון וביצוע, סביוני שהם- 265 יח"ד

משרד השיכון - הרחבות קהילתיות

בני דקלים - בקרה הנדסית למכרז בהיקף של כ38 מליון ש"ח
בני דקלים - בקרה הנדסית למכרז בהיקף של כ38 מליון ש"ח

חברה כלכלית משגב

אשחר - בקרה הנדסית למרכז תשתיות של כ-100 יח"ד
אשחר - בקרה הנדסית למרכז תשתיות של כ-100 יח"ד

מ.א מעלה יוסף

גרנות הגליל - בקרה הנדסית למכרז תשתיות בהיקף של כ-23 מליון ש"ח
גרנות הגליל - בקרה הנדסית למכרז תשתיות בהיקף של כ-23 מליון ש"ח

עין כרמל

בקרה הנדסית למכרז בהיקף של כ-22 מליון ש"ח
בקרה הנדסית למכרז בהיקף של כ-22 מליון ש"ח